Over Jaap

Jaap Meerhoff, Multifunctionele begeleider

Door middel van ervaringsleer en mijn co- therapeuten: de natuur en de buitenwereld ga ik met je aan de slag! Alle activiteiten zullen middels sportieve bewegingsactiviteiten worden aangeboden, dit doordat bewegen van het lijf een ‘geluk stofje’ in de hersenen aanmaakt genaamd endorfine. Met dit stofje en samen met mij en de co therapeuten kan er gewerkt worden aan jouw persoonlijke doelen.

Mijn Bevoegdheden:
• Sport en recreatieleider (middels de CIOS opleiding),
• Veranderkundige (middels HBO Culturele Maatschappelijke Vorming),
• Bevoegdheid tot lesgeven op het basisonderwijs en op het MBO (middels zijinstroom en assessment HBO +),
• Bevoegdheid tot het geven van Rots en water,
• Ervaringen tot het geven van verschillende sociale vaardigheidstrainingen en boosheidsregulatietrainingen.

Na het afronden van de diverse opleidingen heb ik in diverse functies in zowel binnen- als buitenland ervaringen opgedaan.

Functies zoals:
• Jeugd en jongerenwerker,
• Groepsleider orthopedagogisch behandel en expertisecentra,
• Buurtportwerker,
• Buitensportinstructeur,
• Loopbaanbegeleider / docent op het MBO en in het gevangeniswezen,
• Sport ontwikkelingswerker,
• Groepsleider en sportinstructeur in het gevangeniswezen (volwassen en jeugd; man en vrouw),
• Trainer / coach bij verschillende sportverenigingen,
• Organisator/bestuurslid sportevenementen en beroepsvereniging.

De rode draad in mijn leven is het helpen en ondersteunen van anderen. Maar dit vooral ook duurzaam maken zodat ze niet afhankelijk van de zorg zijn, dus van mij. Doel bij elk traject is: eigen verantwoordelijkheid pakken vanuit de cliënt en de belangrijke mensen om hem/haar heen. Uiteraard op een passend tempo en de juiste intensiteit.

Bekijk mijn website dan wel linkedIn pagina.

Jaapinbeweging.nl
https://www.linkedin.com/in/jaapmeerhoff/